Albanian Profile
Sunday 14 July 2024
Sunday 14 July 2024

Kromi dhe bakri pa taksa, falen 500 milionë lekë për tre vite

  Qeveria ka depozituar në Kuvend një projektligj që zeron taksën për industrinë e përpunimit të kromit dhe bakrit. Sipas nismës parashikohet që për një periudhë 3-vjeçare të hiqet renta minerare për fabrikat që merren me pasurimin e kromit në ferrokrom dhe industrinë e përpunimit të mineralit të bakrit.   Efektet financiare të kësaj nisme […]

Minierat

Shqipëria është një vend i pasur me burime të mineraleve të ndryshme. Zbulimi, shfrytëzimi dhe përpunimi i tyre, përbën një aktivitet të rëndësishëm për ekonominë e vendit. Tradicionalisht, mbas vitit 1944, industria nxjerrëse dhe e përpunimit të mineraleve si kromi, bakri, hekuri, qymyrguri, ka siguruar të ardhura të konsiderueshme.   Zhvillimi i industrisë minerare ka […]

Historiku i kërkimit të naftës në Shqipëri

Shenjat  e bitumit ne Shqiperi  jane  permendur ne menyre  te  terthorte nga natyralistet remake dhe greke me shume se 19 shekuj  me [...]

Strategjia Kombëtare e Energjisë 2007-2020

Shqipëria po punon që të kombinojë politikat e efiçencës së energjisë dhe energjive të rinovueshme, duke i bërë ato pjesë të një [...]

Energjia e Erës

Republika e Shqiperise e vendosur ne brigjet e Detit Adriatik dhe Jon me gjerësi 39o38’- 42o38’dhe gjatësi 19o16’-21o04’, ka nje reliev malor ne 2/3 e territorit. Vija bregdetare e vendit tone ka shtrirje 345 km ne drejtimin veri-jug, ku nje pjese eshte ultesire bregdetare dhe pjesa tjeter shume prane bregdetit malor jugor. Drejtimet kryesore te […]

Energjia diellore, hyjnë në prodhim 6 parqe fotovoltaikë deri në 2MW, 1.5 milionë euro energji

Gjashtë kompani nisën prodhimin e energjisë diellore nga paqe fotovoltaikë deri në 2 MW dhënë nën formulën e koncesioneve jotipike që kalonin vetëm me firmën e ministrit. Të dhënat zyrtare për prodhimin e energjisë elektrike në vend nga janari në gusht tregojnë se vetëm nga këto kompani është prodhuar në total 15 602 MWh […]

Kromi dhe bakri pa taksa, falen 500 milionë lekë për tre vite

Qeveria ka depozituar në Kuvend një projektligj që zeron taksën për industrinë e përpunimit të kromit dhe bakrit. Sipas nismës parashikohet që për një periudhë 3-vjeçare të hiqet renta minerare për fabrikat që merren me pasurimin e kromit në ferrokrom dhe industrinë e përpunimit të mineralit të bakrit.   Efektet financiare të kësaj nisme […]

Minierat

Shqipëria është një vend i pasur me burime të mineraleve të ndryshme. Zbulimi, shfrytëzimi dhe përpunimi i tyre, përbën një aktivitet të rëndësishëm për ekonominë e vendit. Tradicionalisht, mbas vitit 1944, industria nxjerrëse dhe e përpunimit të mineraleve si kromi, bakri, hekuri, qymyrguri, ka siguruar të ardhura të konsiderueshme.   Zhvillimi i industrisë minerare ka […]

Historiku i kërkimit të naftës në Shqipëri

Shenjat  e bitumit ne Shqiperi  jane  permendur ne menyre  te  terthorte nga natyralistet remake dhe greke me shume se 19 shekuj  me pare.   Historiku i kerkimit te naftes ne territorin Shqiptar  nis qysh ne periudhen 1903- 1913, kur AGIP kreu  vrojtimet e para gjeologjike. Keto studime  u pasuan  me shpimin e pusit  te pare […]

Strategjia Kombëtare e Energjisë 2007-2020

Shqipëria po punon që të kombinojë politikat e efiçencës së energjisë dhe energjive të rinovueshme, duke i bërë ato pjesë të një strategjie të tërë për energjinë, bazuar në direktivat e Bashkimit Europian (2001/77, 2003/54/EC; 2003/55/EC; etj). Aktualisht, Strategjia Kombëtare e Energjisë (2007-2020), ka të përfshirë jo vetëm strategjinë e zhvillimit të burimeve klasike (fosile), […]

Energjia e Erës

Republika e Shqiperise e vendosur ne brigjet e Detit Adriatik dhe Jon me gjerësi 39o38’- 42o38’dhe gjatësi 19o16’-21o04’, ka nje reliev malor ne 2/3 e territorit. Vija bregdetare e vendit tone ka shtrirje 345 km ne drejtimin veri-jug, ku nje pjese eshte ultesire bregdetare dhe pjesa tjeter shume prane bregdetit malor jugor. Drejtimet kryesore te […]

Energjia e Erës – Aplikimi i parë për central, në gadishullin e Karaburunit

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka raportuar se kanë mbërritur pranë këtij dikasteri edhe aplikimet e para për ndërtimin e një impianti eolik në Shqipëri. Bëhet fjalë për shoqëritë “EURUS” Sh.P.K. dhe “WF ENERGY” Sh.P.K., të cilat kanë dërguar nga një kërkesë secila ku shprehin interesin për të ngritur një vepër të tillë energjetike. Projekti […]

Energjia Diellore

Shqipëria, me një pozicion të favorshëm gjeografik në pellgun e detit Mesdhe, ka kushte klimatike shumë të favorshme për shfrytëzimin e energjisë diellore. Intensiteti i lartë i rrezatimit diellor, kohëzgjatja e këtij rrezatimi, temperatura, lagështia e ajrit, klima mesdhetare, me një dimër të butë dhe të lagët dhe verë të nxehtë dhe të thatë […]

Energjia diellore, hyjnë në prodhim 6 parqe fotovoltaikë deri në 2MW, 1.5 milionë euro energji

Gjashtë kompani nisën prodhimin e energjisë diellore nga paqe fotovoltaikë deri në 2 MW dhënë nën formulën e koncesioneve jotipike që kalonin vetëm me firmën e ministrit. Të dhënat zyrtare për prodhimin e energjisë elektrike në vend nga janari në gusht tregojnë se vetëm nga këto kompani është prodhuar në total 15 602 MWh […]

  • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara