Wednesday 24 April 2024
Wednesday 24 April 2024

 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë Njësia e nanoshkencës dhe e nanoteknologjisë NanoAlb organizojnë:  Konferenca Ndërkombëtare e Tendencave në Nanoteknologji (TNT2021)

 

Personalitete të shkencës dhe politikës shqiptare dhe asaj botërore përshëndesin veprimtarinë më të madhe shkencore që mbahet këto ditë në Tiranë

 

Që nga veprimtaria e parë shkencore në këtë fushë (TNT2000, Toledo – Spanjë) drejtuar nga dr. Antonio Correia e prof. Pedro A. Serena, komiteti organizues është fuqizuar vazhdimisht dhe disa institucione nga vende të ndryshme kanë ofruar mbështetjen e tyre (duke filluar nga viti 2000 e deri më tani).

Bërthama e komitetit organizativ prej fillimeve përbëhet nga këta anëtarë: dr. Antonio Correia, prof. Pedro A. Serena dhe prof. Juan Jose Sáenz.

Seria e konferencave TNT lidhet me punën e suksesshme e përpjekjet për koordinim efektiv midis disa institucioneve organizuese (14 në mbarë Botën në vitin 2010), që së bashku vendosin për disa aspekte themelore të konferencës dhe financojnë pjesërisht ngjarjen shkencore TNT.

Një nga objektivat kryesorë të konferencës Trendet në nanoteknologji është të sigurojë një platformë ku studiuesit e rinj të mund të paraqesin rezultatet e kërkimeve të fundme të tyre dhe gjithashtu të ndërveprojnë me shkencëtarë të cilësisë së ekspertëve. Për këtë qëllim, komiteti organizativ siguron çdo vit rreth 60 grante udhëtimi për studentët. Përveç kësaj, janë më shumë se 20 çmimet që u jepen studentëve të rinj të ekselencës në doktoratë për kontributet e tyre të paraqitura në TNT. Më shumë se 60 shkencëtarë me përvojë të gjatë janë të përfshirë në procesin e përzgjedhjes. Grantet dhe shpërblimet financohen nga organizata TNT në bashkëpunim me disa institucione qeveritare ose kërkimore.

Takime shkencore të nivelit të lartë synojnë të paraqitet një gamë e gjerë kërkimesh aktuale në nanoshkencë dhe nanoteknologji në gjithë Botën. Ngjarjet e TNT kanë treguar se janë veçanërisht efektive në transmetimin e informacionit dhe vendosjen e kontakteve mes specialistëve në këtë fushë. Studentët e diplomuar që marrin pjesë në ngjarje të tilla mësojnë shpejt rëndësinë e aftësive ndërdisiplinore, duke u bërë më efektivë në kërkimet e tyre të ardhshme.

TNT është një nga konferencat kryesore europiane kushtuar nanoshkencës dhe nanoteknologjisë, me rreth 400 pjesëmarrës në të gjithë Botën.

 

Kryesia e konferencës

Antonio Correia (Fondacioni Phantoms, Spanjë) – Kryetar

Arben Merkoçi (ICREA – ICN2 – BIST, Spanjë) – Bashkëkryetar

Komiteti organizues Antonio Correia (Fondacioni Phantoms, Spanjë)

Massimo De Vittorio (Instituti Italian i Teknologjisë / Qendra për Nanoteknologjitë Biomolekulare, Itali)

Pedro Echenique (Qendra Ndërkombëtare e Fizikës Donostia

DIPC / UPV, Spanjë)

Uzi Landman (Georgia Tech, SHBA);

Arben Merkoçi (ICREA ICN2 BIST , Spanjë)

Josep Samitier (Instituti për Bioinxhinierinë i Katalonjës Universiteti i Barcelonës, Spanjë)

Daniel Sanchez Portal (CFM CSIC / DIPC, Spanjë)

Frank Scheffold (Universiteti i Fribourg-ut, Zvicër)

Pedro A. Serena (ICMM / CSIC, Spanjë)

Didier Tonneau (CNRS CINAM, Francë)

Komiteti organizues lokal

Koordinator: Besnik Baraj (Universiteti i Tiranës, Shqipëri) Bashkëkoordinatorë:

Majlinda Vasjari (NanoAlb, Universiteti i Tiranës, Shqipëri) Kledi Xhaxhiu (NanoAlb, Universiteti i Tiranës, Shqipëri) Anëtarë:

Albana Veseli (NanoAlb & Universiteti i Prishtinës, Kosovë)

Albana Halili (NanoAlb & Universiteti Epoka, Shqipëri)

Partizan Malkaj (NanoAlb & Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri) Altin Gjevori (NanoAlb & Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri) Avni Berisha (NanoAlb & Universiteti i Prishtinës, Kosovë)

Sefer Avdiaj (NanoAlb & Universiteti i Prishtinës, Kosovë)

Arjan Korpa (NanoAlb & Universiteti i Tiranës, Shqipëri)

Bashkim Ziberi (NanoAlb & Universiteti i Tetovës, Maqedoni e Veriut) Fetah Podvorica (NanoAlb, ASHAK & Universiteti i Prishtinës, Kosovë) Altin Mele (NanoAlb & Universiteti i Tiranës, Shqipëri)

Komiteti shkencor ndërkombëtar

Man Bock Gu (Universiteti i Koresë, Koreja e Jugut) Cecilia de Carvalho Castro e Silva (Mackenzie, Brazil) Yasuaki Einaga (Universiteti Keio, Japoni)

Wolfgang Kniejski (INI-Novation GmbH, Gjermani) Michal Otyepka (Universiteti Palacký, Republika Çeke) Claudio Parolo (ICN2, Spanjë)

Daniel Quesada (Paperdrop Dx, Spanjë)

Aldo Roda (Universiteti i Bolonjës, Itali)

Ameli Schwalber (Concentris Research Management GmbH, Gjermani)

Peter Steeneken (TUDelft, Holandë)

Komiteti teknik

Ruslan Alvarez (ICN2, Spanjë)

Concepción Narros Hernández (Fondacioni Phantoms, Spanjë)

Anna Puig (ICN2, Spanjë)

Joaquin Gaspar Ramon-Laca Maderal (Fondacioni Phantoms, Spanjë)

Jose Luis Roldan (Fondacioni Phantoms, Spanjë)

Institucione   bashkorganizuese:

 

 

4-8 TETOR 2021 TIRANË (SHQIPËRI)

Tematika kuadër:

 • Atomet dhe llogaritjet molekulare
 • Spektroskopitë me rezolucion të lartë hapësinor nën sondën SPM
 • Grafeni dhe nanotubat e karbonit
 • Materiale me dimensione nano
 • Nanobioteknologji & nanomjekësi
 • Nanokimi
 • Mjetet e nanofabrikimit dhe integrimit në shkallë nano
 • Nanomagnetizmi dhe spintronika nanomateriale për energji
 • Nano-optics / Nano-fotonics / Plasmonics / Nanophononics
 • Nanosensorët
 • Materiale të nanostrukturuar dhe me bazë nanopjesësh
 • Nanoteknologjitë për sigurinë dhe mbrojtjen
 • Rreziqet-toksiciteti-rregulloret
 • Teoria dhe modelimi në shkallë nano
 • Izolatorët topologjikë
 • Të tjera

Programi

E hënë 4 tetor

 • Sesion plenar
 • Drekë-koktej
 • Sesion plenar
 • Mjekët takojnë nanoteknologët
 • Ekspozitë

E martë 5 tetor

 • Grafeni dhe materialet 2D (plenare)
 • Shkolla e nanobiosensorëve
 • Drekë
 • Grafeni dhe materialet 2D (plenare)
 • Shkolla e nanobiosensorëve
 • Ekspozitë

E mërkurë 6 tetor

 • Sesion plenar
 • Sesione paralele
 • Drekë
 • Sesion plenar
 • Ekspozitë
 • Darka e konferencës dhe ndarja e çmimeve

E enjte 7 tetor

 • Sesion plenar
 • Seminar mbi nanoteknologjitë në shekullin XXI: bashkëpunimi midis Shqipërisë, Japonisë dhe Spanjës
 • Drekë
 • Sesionet paralele 1 dhe 2
 • Sesion plenar
 • Seminar mbi nanoteknologjitë në shekullin XXI: bashkëpunimi midis Shqipërisë, Çekisë dhe Spanjës
 • Ekspozitë

E premte 8 tetor

 • Sesion plenar

Sesionet

Simpozium njëditor Graphene & Materiale 2D

Simpozium njëditor i organizuar në bashkëpunim me ICN2 (Spanjë)

Mjekët takojnë nanoteknologët: tendencat e fundit në nanoteranostikë.

Ky sesion, i koordinuar nga prof. Jonel Trebicka (klinika universitare Frankfurt, Gjermani), do të mbledhë studiues të të dyja fushave: mjekësisë dhe nanoteknologjisë për të ndarë ekspertizën dhe nevojat e tyre të përgjithshme për kërkime të përparuara në fushën e diagnostikimit dhe terapive, duke përdorur nanomateriale dhe nanoteknologjitë, përfshirë nanoteranostikën e sëmundjeve kryesore.

Çështjet etike dhe shoqërore të nanoteknologjisë Koordinuar nga prof. Itziar de Lecuona (Universiteti i Barcelonës, Spanjë), ky sesion ka si objektiv të diskutojë përmes dialogut të ekspertëve aspekte të ndryshme etike dhe shoqërore çështjet e nanoteknologjisë së aplikuar për shëndetin, sigurinë dhe sigurinë (ushqimi, bujqësia) dhe industri të tjera.

Revista “Biosensors dhe Bioelectronics” dialogon me studiuesit

Ky sesion do të koordinohet nga redaktorët e Biosensors & Bioelectronics, një revistë ndërkombëtare kushtuar kërkimit, projektimit, zhvillimit dhe aplikimit të biosensorëve dhe bioelektronikës. Redaktorë të B&B do të flasin për kërkimin e tyre lidhur me nanobiosensorët. Kryeredaktori do të flasë për revistën dhe aspekte të rëndësishme me interes për autorët që janë të gatshëm të botojnë në këtë revistë prestigjioze.

 

Projekte/rrjete të pritshme

Koordinuar nga dr. Ameli Schwalber (Concentris) dhe dr. Wolfgang Kniejski (INI-Novation, Gjermani), ky sesion ka si objektiv të takojë së bashku ekspertë dhe specialistë në fushën e ndërtimit dhe rrjetëzimit të projekteve të nanoteknologjisë në zonat me interes të veçantë për shëndetin, mjedisin, energjinë. Prezantime të shkurtra të projekt-ideve që kërkojnë partneritet/ konsorcium në vend midis pjesëmarrësve gjithashtu janë të parashikuara. Prezantim idesh të projekteve në 5 minuta.

Seminar satelitor:

Seminari i dytë mbi Nanoteknologjitë për shekullin XXI: bashkëpunimi midis Shqipërisë, Japonisë dhe Spanjës

P a s s e m i n a r i t t ë T o k i o s (http://www.1and2dm.com/2020/nanoworkshop.php) ky edicion, me një numër të kufizuar pjesëmarrësish, do të mbledhë shkencëtarë, përfshirë përgjegjës të institucioneve të ndryshme nga të tre vendet dhe do të koordinohet nga NanoAlb (Shqipëri), ICN2 (Spanjë) dhe Universiteti Keyo (Japoni). Do të tregohen linja të ndryshme kërkimore të nanoshkencës dhe nanoteknologjive dhe aplikimet e tyre në fusha të rëndësishme të tilla, si shkencat e jetës, teknologjitë e informacionit dhe energjia dhe do të bëhen të njohura mundësi të reja bashkëpunimi dhe fonde që mund të jenë në dispozicion për një bashkëpunim të tillë.

 

Seminar satelitor:

Seminar mbi nanoteknologjitë për shekullin XXI: ngjarje bashkëpunimi midis Shqipërisë, Republikës Çeke dhe Spanjës

Shkolla për nanobiosensorët

Kjo do të jetë një shkollë njëditore, e koordinuar nga prof. Arben Merkoçi, dr. Claudio Parolo (ICN2, Barcelonë, Spanjë) e dr. Daniel Quesada (PaperDrop, Barcelonë, Spanjë). Do t’u kushtohet aspekteve e demonstrimeve praktike që lidhen me projektimin dhe aplikimin e nanobiosensorëve (optikë, elektrikë). Ekspertë të njohur ndërkombëtarisht do të ndajnë biseda mësimore mbi ndijimin dhe biosensimin e fundit të bazuar në nanoteknologji të teknologjive.

 

Referuesit

Referues në seanca plenare

Andrea Ferrari (Universiteti i Cambridge-t/CGC, Britani e Madhe)

Folës kryesorë:

Jordi Arbiol (ICREA-ICN2, Spanjë) Francesco Bonaccorso (BeDimensional, Itali)

Susana Campuzano Ruiz (Universiteti Complutense i Madridit, Spanjë)

Gianni Ciofani (Instituti Italian i Teknologjisë) Lucia Curri (Universiteti i Barit A. Moro / CNR Itali)

Massimo de Vittorio (Instituti Italian i Teknologjisë, Itali) Nunzio Denora (Universiteti i Barit A. Moro, Itali)

Can Dincer (Universiteti i Fribourg-ut IMTEK, Gjermani) Alireza Dolatshahi-Pirouz (DTU, Danimarkë)

Emre Erdem (Universiteti Sabancı , Turqi)

Jesús Alberto Escarpa Miguel (Universiteti i Alkalës, Spanjë) Moran Frenkel-Pinter (Universiteti Hebrew i Jerusalemit, Izrael) Firat Guder (Kolegji Imperial, Londër, Britani e Madhe)

Arben Merkoci (ICREA / ICN2, Spanjë) Aitor Mugarza (ICREA/ICN2, Spanjë)

Ciara O’Sullivan (ICREA, Universiteti Rovira i Virgili, Spanjë) Pablo Ordejon (ICN2, Spanjë)

Michal Otyepka (Qendra rajonale e teknologjive të avancuara, Republika Çeke)

Sibel A. Ozkan (Universiteti i Ankarasë, Turqia)

Tereza Pellegrino (Instituti Italian i Teknologjisë, Itali) Danny Porath (Universiteti Hebrew i Jerusalemit, Izrael) Francesco Ricci (Universiteti i Romës Tor Vergata, Itali) Anna Roig (ICMAB, Spanjë)

Arpiainen Sanna (VTT, Finlandë) Karsten Sönnichsen (JGU, Gjermani) Emanuel Stratakis (IESL FORTH, Greqi) Klaas-Jan Tielrooij (ICN2, Spanjë) Henning Zoz (Zoz Group, Gjermani)

Folës të ftuar

Valbona Aliko, (Universiteti i Tiranës, Shqipëri) Aleandro Antidormi (ICN2, Spanjë)

Ariola Bacu (Universiteti i Tiranës, Shqipëri) Bajram Berisha (Universiteti i Prishtinës, Kosovë)

Referuesit

Liridon Berisha (Universiteti i Prishtinës, Kosovë) Emigdio Chavez (ICN2, Spanjë)

Fabio di Francesco (Universiteti i Pizës, Itali)

Tereza Fernandéz-Abedul (Universiteti i Oviedos, Spanjë) Samo Hocevar (Instituti Kombëtar i Kimisë, Slloveni) Kreshnik Hoti (Universiteti i Prishtinës, Kosovë)

Jahja Kokaj (Qendra e edukimit shkencor Cosmos & Human, Kosovë) Arjan Korpa (Universiteti i Tiranës, Shqipëri)

Emmanuel Kymakis (Universiteti Mesdhetar, Greqi) Fetah Podvorica (Universiteti i Prishtinës, Kosovë) Mamas Prodromidis (Universiteti i Janinës, Greqi) Dritan Siliqi (Instituti i Kristalografisë – CNR, Itali) Suna Timur ( Universiteti Ege, Turqi)

Aikaterini Trompeta (Universiteti Politeknik i Athinës, Greqi)

Chiara Zanardi (UNIMORE, Itali)

Bashkim Ziberi (Universiteti i Tetovës, Maqedoni e Veriut)

Ondřej Zítka Mendel (Universiteti Mendel i Brno-s, Republika Çeke) Majlinda Vasjari (Universiteti i Tiranës, Shqipëri)

Kledi Xhaxhiu (Universiteti i Tiranës, Shqipëri)

Folësit e shkollës së nanobiosensorëve

Ruslan Álvarez (ICN2, Spanjë)

Fabiana Arduini (Universiteti i Romës Tor Vergata, Itali) Stefano Cinti (Universiteti i Napolit, Itali)

Andrea Idili (Universiteti i Romës Tor Vergata, Itali) Claudio Parolo (ISGlobal – Barcelonë, Spanjë)

Daniel Quesada (Paperdrop Diagnostics, Spanjë) Giulio Rosati (ICN2, Spanjë)

Baojun Wang (Universiteti i Edinburgh-ut, Britania e Madhe) Joseph Wang (Universiteti i Kalifornisë, San Diego, SHBA) Mary Zeng (Kinbio, Kinë)

4-8 TETOR 2021 TIRANË (SHQIPËRI)

www.akad.gov.al

 

 

Më shumë

SpaceX nis raketën e parë me ekuipazh të përbërë vetëm nga civilë

FLORIDA – Miliarderi më i fundit ndër entuziastët e hapësirës u përgatit për nisjen të mërkurën së bashku me tre qytetarë të tjerë privatë në bordin e një anije raketë të kompanisë SpaceX, duke u bërë kështu ekuipazhi i parë i përbërë vetëm nga civilë, i lëshuar në orbitën e Tokës.   Kuarteti i […]

Bennet Nura, shqiptari i parë që do të shkojë në Mars

Bennet Nura 17 vjeçari nga Prishtina, është shqiptari i parë që tashmë i ka arritur emri në këtë planet.   Në vitin 2020 para se raketa AtlasV të niset për në planetin Mars, NASA ka hapur konkurs për të gjithë banorët e botës në rast të vërtetimit se aty do të mund të zhvillohet […]

Sonda e NASA ulet në planetin Mars

Në foto: Imazhi i parë i dërguar nga sonda “Perseverance” që arriti në Mars të ejten.     Sonda më e fundit e NASA-s zbriti të enjten në planetin Mars pas një udhëtimi që filloi korrikun e kaluar.   Hyrja e sondës në atmosferën marsiane filloi në 3:55 pasdite dhe kaloi me sukses një proces shtatë […]

Faraoni është vrarë në ‘ceremoni ekzekutimi’ – Studimi i teknologjisë së lartë

Ekspertët besojnë se Seqenenre Tao II, është vrarë pas kapjes në fushëbetejë 3,600 vjet më parë.   Një studim i tekologjisë së lartë ka ofruar të dhëna të reja për vrasjen e një faraoni që ka sunduar në Egjipt 3,600 vjet më parë, njoftonte ministria e antikiteteve të vendit.   Faraoni Seqenenre Tao […]

 • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara