Izraelitët dhe folësit hebraikë në mbarë botën janë tallur me ndryshimin e fundit të emrit të Facebook  në “Meta”.
Emri në fjalë, në hebraisht, tingëllon i ngjashëm me fjalën “i vdekur”, si në kohën e tashme ashtu edhe në atë të kaluar, duke bërë që shumë përdorues të mediave sociale që flasin gjuhën të tallen me riemërimin, duke çuar në hashtag ‘#FacebookDead’.